Sari la conținut

Acest site este proprietatea Moara De Cereale SRL. Utilizarea acestui site de catre dumneavoastra este conditionata de respectarea conditiilor generale de acces si de utilizare detaliate mai jos („Conditii generale”), precum si de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesati site-ul, când îl parcurgeti si îl utilizati, dumneavoastra acceptati implicit si neconditionat Conditiile Generale, care prevaleaza asupra oricarei alte întelegeri pe care ati putea s-o aveti cu Moara De Cereale, cu toti membrii retelei sale comerciale sau numai cu unii dintre acestia.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Drepturi de autor si/sau Drepturi asupra Desenelor si Modelelor Industriale: Moara De Cereale este detinatorul site-ului de fata. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secventele animate sonore sau nu, precum si toate lucrarile integrate în acest site sunt proprietatea Moara De Cereale sau a unor terti care au autorizat Moara De Cereale sa le utilizeze.

Modelele prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispozitiile legale referitoare la dreptul de autor si/sau drepturilor de proprietate intelectuala referitoare la protectia desenelor si modelelor industriale. Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus mentionat si/sau ale lucrarilor si/sau modelelor de mori de cereale care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu conditia ca acestea sa fie destinate unei folosinte strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare si/sau comerciale si/sau de informare, astfel încât sa se conformeze dispozitiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuala.

Cu exceptia dispozitiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare partiala sau integrala a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrari si modele de mori de cereale care îl compun, fara a se fi obtinut în prealabil autorizatia de la Moara De Cereale , este strict interzisa si constituie INFRACTIUNE ce se pedepseste conform legislatiei în vigoare.

INFORMATII DESPRE PRODUSE

Aceste pagini constituie o prezentare generala a gamei de produse distribuite în România. Imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare si nu atrag responsabilitatea Moara De Cereale. Moara De Cereale îsi rezerva dreptul de a modifica/actualiza informatiile ce figureaza în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la echipamentele modelelor prezentate si la preturi, în orice moment, fara preaviz, tinând cont de trasatura interactiva a site-ului, fara ca modificarile sa presupuna responsabilitatea Moara De Cereale, a membrilor retelei sale de parteneri sau a angajatilor sai.

HYPERLINK-URI

Plasarea unui hyperlink spre site-ul www.moaradecereale.ro necesita o autorizatie prealabila în scris de la Moara De Cereale. Daca doriti sa plasati un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare sa contactati responsabilul site-ului www.moaradecereale.ro. Moara De Cereale nu poate fi, în nici un caz, facuta responsabila pentru punerea la dispozitie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul www.moaradecereale.ro si nu este responsabila, în nici un fel, de continutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

LIMITAREA RESPONSABILITATII

Utilizatorul foloseste site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, Moara De Cereale, afiliatii sai, membrii retelei sale, fiecare în parte sau împreuna, nu vor putea fi facuti responsabili pentru daune directe sau indirecte si în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Continutul site-ului este prezentat fara nici o garantie, de nicio natura. Informatiile asupra produselor, serviciilor, modelelor, caracteristicilor si preturilor acestora corespund unei definitii la momentul redactarii lor sau al actualizarii diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ si deci nu sunt si nu trebuie sa fie considerate ca o oferta contractuala a produselor si serviciilor oferite de Moara De Cereale, de afiliatii sai ori de membrii retelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni. Accesul la produsele prezentate pe site poate face obiectul unor restrictii. Trebuie deci sa va asigurati ca legea tarii de unde se stabileste conectarea va autorizeaza sa accesati site-ul nostru.

DREPT APLICABIL

Prezentele Conditii Generale, precum si orice litigiu în legatura cu sau decurgând din clauzele acestor Conditii Generale sau din accesarea / functionarea / disfunctionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Conditiilor Generale si a site-ului este limba româna. În caz de litigiu, numai instantele românesti vor fi considerate competente.

ACTUALIZAREA CONDITIILOR GENERALE

Moara De Cereale îsi rezerva dreptul de a modifica si actualiza în orice moment accesul la site, precum si Conditiile Generale. Aceste modificari si actualizari sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndata ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie sa se raporteze în mod regulat la aceasta rubrica pentru a verifica Conditiile Generale în vigoare.

What Our Clients Say
246 reviews